Flora

Pochodząca ze Śląska, urodzona w Radlinie, artystka, coraz częściej wraca do wspomnień rodzinnego ogrodu. Wychowana tuż obok lasu z jednej, a kopalnianych szybów z drugiej strony doskonale rozumie złożoność śląskiego pejzażu. Malarka podejmując ten znany i często wykorzystywany w dziejach sztuki temat poddaje go swoistej rekontekstualizacji. W tworzonych od 2013 roku obrazach odnajdziemy oczywiście charakterystyczne dla malarstwa Kliszewskiej przetworzenie natury, siłę koloru i formalne rozwiązania podkreślające sensualność flory, ale także próbę zmiany stereotypowego myślenia o Śląsku, jako regionie wyłącznie przemysłowym.