Martyna Kliszewska

Martyna Kliszewska - absolwentka ASP w Łodzi, wydział malarstwa, wydziału aktorskiego P.W.S.T. w Krakowie oraz wydziału tkactwa artystycznego Liceum Plastycznego w Bielsku- Białej.

Obok pracy scenicznej zajmuje się również malarstwem i sztukami pięknymi. W swojej twórczości wypowiada się na wielu płaszczyznach, nie ograniczając się wyłącznie do jednej techniki, chętnie podejmując nowe wyzwania tematyczne i warsztatowe.

Jej obrazy mogą Państwo nabyć w internetowych galeriach sztuki:

TouchOfArtGalleryStore

 


Pochodząca ze Śląska, urodzona w Radlinie, artystka, coraz częściej wraca do wspomnień rodzinnego ogrodu. Wychowana tuż obok lasu z jednej, a kopalnianych szybów z drugiej strony doskonale rozumie złożoność śląskiego pejzażu. Malarka podejmując ten znany i często wykorzystywany w dziejach sztuki temat poddaje go swoistej rekontekstualizacji. W tworzonych od 2013 roku obrazach odnajdziemy oczywiście charakterystyczne dla malarstwa Kliszewskiej przetworzenie natury, siłę koloru i formalne rozwiązania podkreślające sensualność flory, ale także próbę zmiany stereotypowego myślenia o Śląsku, jako regionie wyłącznie przemysłowym.